وایت برد شیشه ای

برد های شیشه ای با طراحی لوکس و مینیمال با قابلیت جذب سوپر مگنت، انتخابی مناسب برای دفاتر کار و جلسات، قابلیت پاک شوندگی بالا، با توجه به کیفیت شیشه این نوع از بردها، رد ماژیک بر روی برد باقی نمیماند.

قیمت برد شیشه ای مغناطیسی در رنگ های سفید و مشکی

27 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 18 از 27 مورد

فیلترهای فعال

وایت برد شیشه ای 100×200 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 100×200 مغناطیسی

قیمت 1,580,000 تومان
وایت برد شیشه ای 50×70 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 50×70 مغناطیسی

قیمت 420,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 100×100 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 100×100 مغناطیسی

قیمت 820,000 تومان
وایت برد شیشه ای 100×180 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 100×180 مغناطیسی

قیمت 1,420,000 تومان
وایت برد شیشه ای 60×60 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 60×60 مغناطیسی

قیمت 380,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 120×80 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 120×80 مغناطیسی

قیمت 820,000 تومان
وایت برد شیشه ای 100×150 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 100×150 مغناطیسی

قیمت 1,250,000 تومان
وایت برد شیشه ای 40×60 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 40×60 مغناطیسی

قیمت 330,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 100×70 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 100×70 مغناطیسی

قیمت 700,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 100×200 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 100×200 مغناطیسی

قیمت 1,580,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 50×70 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 50×70 مغناطیسی

قیمت 420,000 تومان
وایت برد شیشه ای 100×120 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 100×120 مغناطیسی

قیمت 930,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 100×180 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 100×180 مغناطیسی

قیمت 1,430,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 60×60 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 60×60 مغناطیسی

قیمت 380,000 تومان
وایت برد شیشه ای 100×100 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 100×100 مغناطیسی

قیمت 820,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 100×150 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 100×150 مغناطیسی

قیمت 1,250,000 تومان
برد شیشه ای مشکی 40×60 مغناطیسی

برد شیشه ای مشکی 40×60 مغناطیسی

قیمت 330,000 تومان
وایت برد شیشه ای 120×80 مغناطیسی

وایت برد شیشه ای 120×80 مغناطیسی

قیمت 820,000 تومان