وایت برد مغناطیسی

وایت بردهای مغناطیسی بیشترین استفاده را در مراکز آموزشی و مدارس دارند. دارای قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است. با استفاده از آهنربا بر روی صفحه وایت برد می توانید کاغذ یا یادداشت را نصب کرد. تخته پاکن مغناطیسی به صفحه این نوع وایت بردهای میچسبد.

قیمت فروش انواع وایت برد مغناطیسی

65 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 18 از 65 مورد

فیلترهای فعال

وایت برد مغناطیسی 100×200 کلاسیک

وایت برد مغناطیسی 100×200 کلاسیک

قیمت 1,630,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×180 آلفا

وایت برد مغناطیسی 100×180 آلفا

قیمت 1,380,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×200 کد P40

وایت برد مغناطیسی 100×200 کد P40

قیمت 1,500,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 125×220 کد P40

وایت برد مغناطیسی 125×220 کد P40

قیمت 1,800,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 40×60 آلفا

وایت برد مغناطیسی 40×60 آلفا

قیمت 270,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×300 کد P40

وایت برد مغناطیسی 100×300 کد P40

قیمت 2,000,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×180 کد P25

وایت برد مغناطیسی 100×180 کد P25

قیمت 1,330,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×80 تابا

وایت برد مغناطیسی 100×80 تابا

قیمت 375,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 122×220 کلاسیک

وایت برد مغناطیسی 122×220 کلاسیک

قیمت 1,970,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×180 تابا

وایت برد مغناطیسی 100×180 تابا

قیمت 898,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 60×90 آلفا

وایت برد مغناطیسی 60×90 آلفا

قیمت 520,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×150 کد P25

وایت برد مغناطیسی 100×150 کد P25

قیمت 1,050,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×200 کد 800

وایت برد مغناطیسی 100×200 کد 800

قیمت 1,320,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×150 کلاسیک

وایت برد مغناطیسی 100×150 کلاسیک

قیمت 1,300,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×180 کلاسیک

وایت برد مغناطیسی 100×180 کلاسیک

قیمت 1,520,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×150 آلفا

وایت برد مغناطیسی 100×150 آلفا

قیمت 1,150,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 120×90 تابا

وایت برد مغناطیسی 120×90 تابا

قیمت 555,000 تومان
وایت برد مغناطیسی 100×150 تابا

وایت برد مغناطیسی 100×150 تابا

قیمت 785,000 تومان