وایت برد پایه دار

مدل های متنوع از وایت برد های پایه دار متحرک و ثابت با ابعاد مختلف برای استفاده در مدارس، دانشگاه ها و ادارات، قابلیت جابجایی آسان، استحکام مناسب برای نوشتن، چرخ ها قابلیت قفل شدن دارند تا در هنگام نوشتن وایت برد حرکت نکند.

وایت برد پایه دار متحرک و ثابت با ابعاد مختلف

29 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 18 از 29 مورد

فیلترهای فعال

وایت برد پایه دار 90×120 متحرک طرح جدید

وایت برد پایه دار 90×120 متحرک طرح جدید

قیمت 888,000 تومان
وایت برد پایه دار 90×120 متحرک طرح A...

وایت برد پایه دار 90×120 متحرک طرح A...

قیمت 1,040,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×180 متحرک T

وایت برد پایه دار 100×180 متحرک T

قیمت 1,050,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×150 متحرک طرح جدید

وایت برد پایه دار 100×150 متحرک طرح جدید

قیمت 978,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×150 متحرک طرح A...

وایت برد پایه دار 100×150 متحرک طرح A...

قیمت 1,105,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×200 متحرک T

وایت برد پایه دار 100×200 متحرک T

قیمت 1,100,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×180 متحرک طرح جدید

وایت برد پایه دار 100×180 متحرک طرح جدید

قیمت 1,064,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×180 متحرک طرح A...

وایت برد پایه دار 100×180 متحرک طرح A...

قیمت 1,230,000 تومان
وایت برد مغناطیسی دورو با پایه گردان...

وایت برد مغناطیسی دورو با پایه گردان...

قیمت 1,150,000 تومان
وایت برد پایه دار 50×70 تک ستون ثابت

وایت برد پایه دار 50×70 تک ستون ثابت

قیمت 594,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×200 متحرک طرح جدید

وایت برد پایه دار 100×200 متحرک طرح جدید

قیمت 1,124,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×200 متحرک طرح A...

وایت برد پایه دار 100×200 متحرک طرح A...

قیمت 1,280,000 تومان
وایت برد مغناطیسی دورو با پایه گردان...

وایت برد مغناطیسی دورو با پایه گردان...

قیمت 1,250,000 تومان
وایت برد پایه دار 60×90 تک ستون ثابت

وایت برد پایه دار 60×90 تک ستون ثابت

قیمت 670,000 تومان
وایت برد پایه دار 90×120 متحرک طرح S...

وایت برد پایه دار 90×120 متحرک طرح S...

قیمت 1,125,000 تومان
وایت برد پایه دار 90×120

وایت برد پایه دار 90×120 متحرک T

قیمت 860,000 تومان
وایت برد مغناطیسی دورو با پایه گردان...

وایت برد مغناطیسی دورو با پایه گردان...

قیمت 1,400,000 تومان
وایت برد پایه دار 100×80 تک ستون ثابت

وایت برد پایه دار 100×80 تک ستون ثابت

قیمت 734,000 تومان