وایت برد

مجموعه بزرگ پخش انواع وایت برد

توزیع انواع وایت بردهای معمولی، مغناطیسی و شیشه ای در ابعاد و طرح های متنوع مناسب برای مراکز آموزشی، اداری و استفاده در منزل